Oorzaken verslaving

Verslaving kan verschillende oorzaken hebben, afhankelijk van het type verslaving, maar ook van het type mens dat verslaafd is. Verslaving is namelijk sterk afhankelijk van hoe je bent, of je wel of niet gevoelig ervoor bent, omgevingsfactoren enz. Waardoor word je verslaafd?

Verslaving factoren

Bij verslaving komen oorzaken kijken die onder te verdelen zijn in verschillende factoren:

  • Culturele factoren
  • Structurele factoren
  • Persoonlijke kenmerken
  • Omgevingsfactoren
  • Andere factoren

Cultuur en verslaving

Cultuur heeft grote invloed op verslaving. In deze maatschappij worden steeds meer zaken gedoogd en getolereerd. Denk maar aan het drinken van alcohol, het roken van een sigaret of bloot zien op de televisie vanaf half negen ‘s avonds. Daarnaast worden zaken als wietgebruik getolereerd. Reclame voor bijvoorbeeld alcohol kan een belangrijke bijdrage leveren aan verslaving. Het hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn dat door alcoholreclames meer mensen verslaafd raken aan alcohol, maar de kans op gebruik van alcohol wordt gestimuleerd en verheerlijkt. Dit heeft als gevolg dat daarmee de kans op verslaving toeneemt. Je ziet bijvoorbeeld veel ‘geniet, maar drink met mate’ reclames.

Waarom wordt iemand verslaafd?

Waarom wordt iemand nou verslaafd? Verslaving bestaat uit zogenaamde structurele factoren. Structurele factoren spelen een belangrijke rol bij verslaving: of je nou arm of rijk bent, in een nette buurt woont of op een elitaire school zit; heeft bijna alles te maken met of je nou wel of niet snel verslaafd zou raken. Als je bijvoorbeeld in een omgeving woont waar er veel drugs wordt gedeald, is de kans op middelengebruik groter dan wanneer je je in een omgeving bevindt waar niet wordt gedeald. Als je bijvoorbeeld in een elitebuurt woont waar niemand drugs gebruikt en blowt bij wijze van spreke, is de kans op verslaving kleiner dan wanneer je bijvoorbeeld in de Molenwijk in Den Haag woont waar wel wordt gedeald en geblowd. Bovengenoemde structurele factoren van verslaving zorgen er dus mede voor dat je sneller in de verleiding komt middelen als drugs en alcohol te gaan gebruiken. Dan gaat het niet om af en toe gebruik van drugs of alcohol, maar om bovengemiddeld gebruik.

Baan verliezen

Bovengemiddeld middelengebruik kan tevens veroorzaakt worden door wanneer iemand zijn baan verliest. In deze tijden van economische crisis, zijn er mensen die wegens bezuinigingen ontslag krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die 22 jaar in het vak zaten. Door het verliezen van een functie, verlies je daarmee ook een deel van jezelf. Je kunt bijvoorbeeld kostwinner zijn thuis en wanneer je je baan verliest, is de kans op depressie en of verleiding tot het overgaan van middelengebruik en verslaving aanzienlijk groter dan iemand die kostwinner is en een baan heeft. Om een ander voorbeeld te noemen: iemand die van een uitkering leeft en de hele dag somber thuis zit. Die persoon kan depressief raken en zijn of haar troost proberen te zoeken in het gebruiken van drugs. De verleiding om drugs te gaan gebruiken wordt vergroot door het feit dat die persoon teveel tijd heeft door het hebben van geen baan en geen structuur meer heeft in zijn of haar leven. Uiteindelijk blijft de keuze om drugs te gaan gebruiken bij die persoon zelf. Er is sprake van recidiveren (opnieuw verslaafd worden) wanneer je opnieuw verslaafd wordt. Er is sprake van recidivering wanneer bijvoorbeeld een alcoholverslaafde net uit de afkickkliniek komt en na zes weken terugvalt in zijn of haar oude gewoonte.

Persoonlijke kenmerken en omgeving en verslaving

Een persoon kan uit zichzelf al gevoelig zijn voor verslaving. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld biologische factoren en de persoonlijkheid van een persoon. De gevoeligheid voor verslaving kan dus ‘in je bloed en genen’ zitten of in je karakter.

Andere factoren verslaving

Wat zijn andere factoren van verslaving? Neurobiologische en genetisch factoren spelen een belangrijke rol bij verslaving. Dit zijn factoren die te maken hebben hoe je hersenen in elkaar zitten en of je wel of geen aanleg hebt om verslaafd te worden. Gevoeligheid voor verslaving kan bijvoorbeeld in je genen zitten. Zo kunnen mensen die gevoelig zijn voor depressiviteit ook gevoelig zijn voor verslaving omdat het in hun ‘bloed’ zit. Verslaafden kunnen zich verschuilen en hun verslaving afzwakken door bijvoorbeeld te zeggen dat ze een afwijking hebben in de hersenen of dat verslaving in hun genen zit. Het zou best kunnen dat dit het geval zou zijn, maar vooralsnog blijft de keuze bij de persoon zelf. 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om spam inzendingen te vermijden.

Copyright © 2010 - 2015 Afkickenverslaving.nl - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact